ÅRSMØDE I DN
Mødet afvikles i Rådhuskælderen i Hjørring 6. november
HJØRRING: Danmarks Naturfredningsforening i Hjørring afholder årsmøde tirsdag 6. november kl. 19 i Rådhuskælderen, Torvet 6, Hjørring. Årsmødet afvikles efter vedtægternes dagsorden med bestyrelsens beretning, valg til bestyrelsen, m.m. Efter selve årsmødet - som varer ca. en time - er der foredrag med dias om klimatilpasning i Hjørring kommune.

Oplægsholder er Marvin Meyer, projektleder og miljømedarbejder i Team Vand og Jord, Hjørring kommune. Han vil fortælle om nogle af de store projekter til klimatilpasning, som er blevet udført gennem de seneste år - eksempelvis søerne i Højene og Hjørring Øst og det igangværende projekt ved den gamle rutebilstation i midtbyen. Deltagerne får også et udblik over kommende års projekter, hvor især tilbageholdelse af overfladevand i f.eks. ådale står i centrum, så oversvømmelser længere nede af å-systemerne undgås. Disse projekter kan kombineres med naturforbedrende tiltag, så projekter kan opfylde flere formål på samme tid. Der er adgang for alle, og mødet forventes afsluttet senest 21.30.