Der er sol, vind og højt til himlen ved Kærsgård Strand i det vestlige Vendsyssel. Til den ene side snor Liver Å sig gennem et roligt englandskab, hvor græssende kvæg holder udsigten ved lige. Til den anden er der spændende flora i lavningen mellem havklitterne og den gamle stenalderkystskrænt Lien. Området ved den lille sø, Vandplasken, er en af Danmarks bedste botaniske lokaliteter