Morænebakkelandet nord og øst for Hjørring er karakteristisk for egnen og strækker sig i et strøg fra Horne over Bjergby til Sindal og videre til Jyske Ås. En anden arm går mod nordøst til Tolne og Eskær og videre til Frederikshavn. Denne arm afgrænses af stenalderkystskrænten ud til moseområderne mod nordøst. Højdedragene på op til 90 meter over havet står i kontrast til de udstrakte ishavsflader, der omgiver bakkelandet og som ses tydeligt ved Bindslev og øst for Hjørring.
Bakkelandskabet indeholder en mosaik af overdrev, enge, moser, skove og agerjord. Der er udpeget to Natura 2000 områder et i Tolne Skov og et i området omkring Tislum.

 Vær med til at sikre vores skove, klik på linket herunder og skriv under.