Selv på internationalt plan er naturområderne betydningsfulde, og EU har derfor i kystbåndet udpeget tre Natura 2000 områder, der rummer arter og naturtyper, der er truede i hele Europa.

Båndets bredde varierer fra få hundrede meter til over tre kilometer, hvor sandflugten har flyttet sand ind i landet. En del af kystbåndet er bebygget med sommerhuse, men hvor mange andre kystlandskaber i Danmark blev bebygget med sommerhuse i 60’erne og frem, undgik store områder at blive bebygget, fordi fremsynede fredningsfolk i tide fik fredet bl.a. Rubjerg Knude, Kærsgård Strand, Skallerup Indlandsklitter og områder ved Uggerby og Tversted Å’ers udløb.