Naturen i Hjørring Kommune” er en beskrivelse af kommunens natur, og er det, der danner baggrund for selve naturpolitikken. I beskrivelsen kan du læse om den natur, som naturpolitikken skal være med til at bevare og udvikle og som udgør en vigtig del af grundlaget for det gode liv i kommunen. Beskrivelsen er delt i mange afsnit, og der er således også et afsnit med begrundelser for hver enkelt målsætning og handling i naturpolitikken.

De enkelte afsnit beskriver de mest værdifulde naturområder beskrevet samt hvilke karakteristiske arter og naturtyper, der findes i disse områder. Man kan læse om generelle trusler for naturen, status for friluftsliv og man kan se de tørre tal for naturen. Som bilag er der kort, der viser al den viden, vi har om naturen og hvilke naturudpegninger, der er i kommuneplanen. Her kan man også finde en liste over alle de dyre og plantearter der er observeret i kommunen og lagt i naturbasen på hjemmesiden Fugle og Natur.