De større byer i Hjørring Kommune er alle begunstiget med enestående grønne kiler og bynær natur, der hænger sammen med mere plejede grønne arealer såsom parker, kirkegårde og idrætsanlæg. Disse arealer er af stor betydning for de rekreative og sundhedsfremmende aktiviteter i byerne. Der er et godt stinet, og mange forskellige målgrupper har let adgang til den bynære natur.

For at sikre bevarelse af den bynære natur er flere områder blevet fredet. Det er eksempelvis sket i Hjørring Bjerge og i ‘Den grønne kile’ ved Hirtshals.
De grønne kiler fungerer også som spredningsveje for planter og dyr fra det åbne land. Selv midt i de større byer er der derfor forbavsende mange forskellige fugle og pattedyr. Denne artsrigdom bidrager til flere og rigere naturoplevelser i byen. Det er vigtigt, at disse korridorer ikke bliver spærret af bebyggelse eller vejanlæg, der vil forhindre spredningen af dyrelivet fra det åbne land til bymidten.