Tolne Skov er den største brik i et omfattende kompleks af skove og plantager, som ligger i det bakkede morænelandskab mellem Frederikshavn og Hjørring. Det er en interessant og flot skov med store partier med gamle bøge. Fredningen vil med tiden gøre skoven endnu rigere på natur, idet alt nåletræ efterhånden skal afløses af hjemmehørende løvtræer.

Tolne Skovpavillon og den åbne plads foran er et af de store klassiske udflugtsmål for vendelboerne. Derfor er det også glædeligt, at pavillonen, som i mange år har været i en sørgelig forfatning, nu er smukt restaureret.