Stor koncentration af orkidéer i Nordjylland er nu fredet
I Nørlevkæret i Hjørring Kommune findes hele otte forskellige vildtvoksende orkidéer og flere andre sjældne plantearter. Det er en usædvanlig stor rigdom af plantearter, som kun ses enkelte andre steder i landet. Derfor har Danmarks Naturfredningsforening i samarbejde med Hjørring kommune og Naturstyrelsen gennemført en fredningssag  for det 21 hektar store kystnære naturområde. Fredningen faldt på plads i 2015.