Straksforbud i private haver og på offentlige arealer
Indtil totalforbuddet er trådt i kraft i 2022, skal Danmark indføre et straksforbud for brug i private haver og på offentlige arealer.

Derudover vil vi forbyde brug af glyphosat til tvangsmodning af afgrøder før høst.

Sprøjtegifte truer natur, sundhed og drikkevandet
Glyphosat er et ukrudtsmiddel - en herbicid - der er designet til at slå planteorganismer ihjel.

Vi finder rester af sprøjtegiften overalt. I vores fødevarer, i naturen, i vores grundvand og i vores kroppe.

Glyfosat skader biodiversiteten, og er mistænkt for at skade vores bier og vilde bestøvere og for at være kræftfremkaldende.

 

https://www.stoproundup.dk/