F.eks. er der over 10.000 små og større naturararealer, som er beskyttet af Naturbeskyttelsesloven, og Hjørring er blandt de kommuner i landet som huser flest overdrev. Vi beskriver et par af de bedste her.