Mere plads til naturen, det har været DN´s mærkesag den seneste årstid. Men hvordan skaffes der mere plads, hvem skal afgive, hvad kan omlægges. Det overordnede tema er klima og biodiversitet, som begge kommer til at betyde store ændringer i vores liv og samfund.

Klima og energi er nært knyttet til hinanden. Der er mange planer om vindmøller og solcelleparker, også her i Hjørring, men der vil komme modstand, det mærkes allerede. Der er også vældig gang i biogasanlæggene, men det er nok ikke den mest grønne energi. Biodiversiteten er også trængt, udtagning af lavbundsjorder går endog meget trægt, der er kun udtaget 0,2 % af det samlede mål på landsbasis, nok ikke meget bedre lokalt. Vild med vilje mv. sender et fint signal, men ikke nok. Vi ser at alt for mange læbælter og små lunde havner som flis, på bekostning af økologiske korridorer.

Borgmester Søren Smalbro har lovet at holde et oplæg om hvor Hjørring befinder sig lige nu