Inden 2030 skal en tredjedel af det danske areal være naturområder.  Det skal først og fremmest ske ved at inddrage marginale våde og tørre jorder til natur og gennem genopretning af de mange inddæmmede arealer, som er blevet indvundet gennem de sidste 100 år. Vi skal have mere sammenhængende natur, bedre forhold for de vilde dyr, bedre adgang til naturen og meget mere.

Læs DN's naturpolitik med 12 konkrete visioner for fremtidens natur i Danmark

Også Hjørring kommune har her i 2016 fået en naturpolitik, hvilket vi er meget glade for. I DN Hjørring har vi arbejdet aktivt gennem flere år på at vi skulle få en naturpolitik med bindende og konkrete mål. Vi er meget glade for det resultat, som er kommer ud af det, og vi kan garantere for at vi fremover vil gøre vores bedste for at holde politikerne fast på deres gode mål!