Naturmødet - verdens første folkemøde om naturen
Hvad betyder naturen for dig, nogle af disse spørgsmål blev debatteret på Naturmødet. Naturmødet er et årligt politisk, folkeligt og fagligt møde, som samler Danmark om naturen.
DN Hjørring og DN centralt deltog naturligvis også i Naturmødet og alle de naturrelevante debatter der var.