Natur og Landskab

Den fantastiske natur og de storslåede landskaber er et af de bedste varemærker for Hjørring Kommune og en værdifuld ressource. Naturen og landskabet udgør store potentialer, som skal udnyttes i forhold til bosætning og erhvervsudvikling, turisme og friluftsliv. Netop derfor skal der være fokus på beskyttelse af værdierne, så de ikke forringes eller forsvinder.

Udgangspunktet for arbejdet med bosætning, erhvervsudvikling og ikke mindst sundhedsfremme er kommunens styrkepositioner og stedbundne potentialer i forhold til natur og landskab - i tråd med det brede perspektiv fra PLUS15.