Lokalplan om nyt boligområde 
Skagensvej-Golfparken, Hjørring
(Golfparken II)

Byrådet har foreslået at der anlægges et nyt boligområde ved Gl. Skagensvej, øst for den nuværende Golfparken.

Det er lige ovenpå et særligt drikkevandsområde, hvor risikoen for forurening med sprøjtegifte og andre miljøfremmede stoffer er meget stor.

DN Hjørring mener, at det er en rigtig dårlig ide!

Vi har d. 1.1.2018 klaget over byrådets afgørelse til Planklagenævnet og afventer hvad der videre vil ske.


Afgørelse om forbudsskilte
ved Dalsager Klit

Vi er imod at man indskrænker adgangen til naturen, og derfor har vi klaget over denne afgørelse fra Hjørring kommune.

Læs afgørelsen og vores klage på linkene herunder:

  


Danish Salmon
i Hirtshals - landbaseret
lakseproduktion

Danish Salmon i Hirtshals søgte oprindeligt miljøgodkendelse til en produktion af laks i saltvand i et anlæg, som skulle recirkulere vandet næsten 100% og være næsten fri for forurening. Det lykkedes ikke at få teknologien til at virke, og nu har virksomheden så søgt om tilladelse til at udlede bl.a. 45 tons kvælstof til havområdet udenfor Hirtshals. I de gældende vandplaner står, at der ikke må tilføres flere næringsstoffer til havområdet fordi det allerede idag er overbelastet. Der skal fjernes omkring 180 tons kvælstof indenfor de nærmeste år.

På denne baggrund er DN Hjørring og DN selvfølgelig kritiske overfor projektet, idet det vil udlede ca. 8 gange så mange næringsstoffer som det kommunale renseanlæg i Hirtshals. Læs vores kommentar til VVM-redegørelsen.


Planer om ny byudvikling

i Hjørring Øst

Der er planer om et nyt by-udviklingsområde i Hjørring Øst mellem Ringvejen og Højene idrætsplads. Ligesom tilfældet ved Golfparken 2 ligger dele af dette areal i et område med særlige drikkevandsinteresser og med dårlig beskyttelse, dvs. stor risiko for forurening af dét grundvand, som vi senere skal bruge som drikkevand.

DN Hjørring ønsker, at der skal foretages en Særlig Miljøvurdering, som kan belyse alle risici før planlægningen går videre.