Jord blev skrællet af og kørt udover skrænten, herefter blev der fyldt beton på ved Hagen syd for Lønstrup. Som det ses på det første billede hænger huset stadig på afgrundens rand. Kystsikring med sten og skrald er ej heller nogen pryd. Området er omfattet af EU´s Natura 2000 beskyttelse. Læs evt. her:http://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/

 Læs næstformand Bjarne Bangs læserbrev i Nordjyske

Det bliver interessant at se hvordan kommunerne mener at kunne løfte denne kæmpeopgave. Staten og kystdirektoratet har i ihvertfald haft svært ved at finde nogle brugbare modeller, men der var dog en form for helhed over det. Det man kan frygte er at denne helhed forsvinder, og hvor kommunerne tænke mere kortsigtet, og laver noget der hvor der råbes højest. Foreløbig er der nogen der har fuldstændig negligeret lovgivningen, og har udøvet vandalisme i Hagen ved Lønstrup. Man kan frygte at andre får de samme ideer.