Miljøministerens har meldt ud, at han vil søge EU kommissionen om at ophæve den internationale naturbeskyttelse af strækningen syd for Lønstrup by, således at det bliver muligt og lovligt for sommerhusejerne på denne strækning at gennemføre en fast kystsikring. Hvis dette sker vil klinten lide stor skade og blive lagt i lænker, og den dynamiske kystudvikling - som netop beskyttes gennem Natura2000-området - vil blive bragt til standsning.


Vores præsident, Ella Maria Bisschop-Larsen, og DN Hjørring har skrevet et indlæg om dette i Jyllandsposten - se det her.