Der er altid stor diskussion om kystsikring, idet nedbrydningen af kysten visse steder er betragtelig. Således blev det for eksempel nødvendigt at nedrive Mårup Kirke for nogle år siden efterhånden som havet kom for tæt på. Hvis vi går ud fra at kirken blev bygget nogenlunde midt i sognet i 1100-tallet kan vi få et godt indtryk af nedbrydningen af kysten, som formentlig har været mere end 1 m i gennemsnit pr. år på dette sted.


Vi mener. at der kun skal kystsikres, hvor det er absolut nødvendigt og hvor der er store samfundsmæssige værdier på spil. Og når der skal kystsikres bør det ske med de mest skånsomme metoder som sandfodring. Dette kan i nogle tilfælde også gælde for sammenhængende, større sommerhusbebyggelser som f.eks. Nørlev Strand. Vi er imidlertid imod eksperimenter syd for Lønstrup, hvor klinten er fredet og udlagt som et internationalt naturbeskyttelsesområde.

Bål for kysterne ved Løkken d. 31. januar 2017!
Her i Hjørring har vi også været med til at protestere imod de annoncerede lempelser i strandbeskyttelseslinjen.