Formålet med DN Hjørring
Medlemmerne af DN Hjørring lægger en frivillig indsats i det lokale foreningsarbejde, fordi vi holder af den natur, som kommunen er så rig på.
Vi vil gerne dele vores begejstring med alle ved at arrangere ture, aktiviteter og møder, der sætter fokus på både de mange oplevelser, som naturen kan tilbyde, og på de mange udfordringer, som bevarelse af naturen og vores miljø indebærer.
Det er centralt i afdelingens arbejde at overvåge bevarelsen og beskyttelsen af vores naturressourcer og fredede områder. Dette gøres i forbindelse med regionale-, kommunale- og lokalplanlægningsprocesser.
Desuden kan afdelingen benytte sig af sine klagerettigheder i forbindelse med kommunale dispensationer, når lovmæssige beskyttelseslinier eller fredede områder krænkes på en urimelig måde.

Der kommer flere og flere trusler mod vore kyster, der etableres kystbeskyttelser overalt, både "hård" med granit og med sand samt nu også med pil. Svært at finde en løsning der kan imødekomme alle de udfordringer og krav der opstilles.

Noget af det seneste er at vi har set at folk har grebet til selvtægt ud for Mårup. Denne klint er Natura 2000 fredet, og er endvidere udpeget som Geosites. Se listen over Geosites her: De danske GeoSites omfatter lokaliteter som Stevns Klint, Fakse Kalkbrud, Møns Klint, Hanklit, Lønstrup Klint, Skagen Odde, Gram Lergrav og Åmosen.

Så det er altså tale om et unikt område, hvor man ikke bare kan finde et andet sted som erstatning, og fjerne Natura 2000 beskyttelsen. Det var så også den konklusion domstolen kom frem til.

Læs og hør mere om denne spektakulære sag på vores link.