Lokalplan om nyt boligområde 
Skagensvej-Golfparken, Hjørring
(Golfparken II)

Byrådet har foreslået at der anlægges et nyt boligområde ved Gl. Skagensvej, øst for den nuværende Golfparken.

Det er lige ovenpå et særligt drikkevandsområde, hvor risikoen for forurening med sprøjtegifte og andre miljøfremmede stoffer er meget stor.

DN Hjørring mener, at det er en rigtig dårlig ide!


Tillæg til Hjørring Kommunes
Plan- og Udviklingsstrategi 2015 ”PLUS15”
vedr. nye sommerhusområder i kystnærhedszonen


Afgørelse om forbudsskilte
ved Dalsager Klit

Vi er imod at man indskrænker adgangen til naturen, og derfor har vi klaget over denne afgørelse fra Hjørring kommune.

Læs afgørelsen og vores klage på linkene herunder:

  


Forslag til Lokalplan 
nr. 104.1110-L07

Boligområde (åben-lav) vest for
Odbjergvej, Hjørring

 

 


Forslag om byggeri nord
for 
Tannishus, Tversted

Hjørring kommune har foreslået at der skal være mulighed for byggeri af en restaurant, café eller lignende på et område, som ligger direkte nord for Tannishus i Tversted.

I kommuneplanen for Hjørring kommune er der mulighed for at lave en parkeringsplads på arealet, og det er denne mulighed som man nu ønsker at udnytte til byggeri.

 


Danish Salmon
i Hirtshals - landbaseret
lakseproduktion

Danish Salmon i Hirtshals søgte oprindeligt miljøgodkendelse til en produktion af laks i saltvand i et anlæg, som skulle recirkulere vandet næsten 100% og være næsten fri for forurening. Det lykkedes ikke at få teknologien til at virke, og nu har virksomheden så søgt om tilladelse til at udlede bl.a. 45 tons kvælstof til havområdet udenfor Hirtshals. I de gældende vandplaner står, at der ikke må tilføres flere næringsstoffer til havområdet fordi det allerede idag er overbelastet. Der skal fjernes omkring 180 tons kvælstof indenfor de nærmeste år.

På denne baggrund er DN Hjørring og DN selvfølgelig kritiske overfor projektet, idet det vil udlede ca. 8 gange så mange næringsstoffer som det kommunale renseanlæg i Hirtshals. Læs vores kommentar til VVM-redegørelsen.